Stop marnowaniu energii! O dekarbonizacji przemysłu

Energia z odzysku - uzupełnij swoją wiedzę!

Wraz z rozkwitem przemysłu pojawił się nagły wzrost zapotrzebowania na energię niezbędną do napędzania procesów produkcyjnych. Ogromny pobór energii, a także poczucie jej marnotrawienia na wielu etapach produkcyjnych powoduje, iż firmy poszukują nowatorskich rozwiązań, które zarówno zredukują wydatki poniesione na działalność, jak i przyczynią się do zminimalizowania niepożądanego ich wpływu na ekosystem.

Dekarbonizacji przemysłu – droga do autonomii energetycznej zakładów produkcyjnych

Działanie, które ma na celu wzmocnienie niezależności energetycznej firm produkcyjnych przez wprowadzanie rozwiązań umożliwiających efektywniejsze użycie źródeł energii, np. przez zwiększenie elektryfikacji oraz zmniejszenie zużycia surowców kopalnych, to proces nazywany dekarbonizacją przemysłu. Osiągnąć te cele można za pomocą zaawansowanych rozwiązań, takich jak kogeneracja, która polega na wytwarzaniu w ramach pojedynczego procesu technologicznego energii elektrycznej i ciepła, bądź trigeneracja, podczas której prócz energii i ciepła w trakcie jednego procesu technologicznego wytwarzany jest dodatkowo chłód.

W szeregu dziedzin przemysłu możliwe jest także wykorzystanie ”energii odpadowej”, a więc energii z odzysku. To energia, która powstaje na różnych etapach produkcji i która zazwyczaj bywa po prostu uwalniana, a co za tym idzie – bezpowrotnie marnowana. Tymczasem odzyskiwanie tej energii, a następnie powtórne jej wykorzystanie przynosi z czasem znaczne oszczędności, a jednocześnie skutkuje zmniejszeniem się emisji CO2 przez zakład produkcyjny.

Dekarbonizacja przemysłu – gwarancja rozkwitu gospodarki w przyszłych dekadach

W czasach ogólnego zrozumienia negatywnego wpływu działań ludzkości na środowisko jak również wiedzy, że paliwa kopalne za kilkadziesiąt lat się skończą, konieczność dekarbonizacji przemysłu stała się priorytetem dla gospodarki, ponieważ jest gwarancją jej rozkwitu w kolejnych dekadach. Nakierowanie przemysłu ku korzystaniu z energii odzyskanej oraz odnawialnej to najwłaściwsza metoda do zapewnienia zakładom produkcyjnym autonomii energetycznej. Rzecz jasna, implementacja tego rodzaju rozwiązań ciągnie za sobą spore koszty, niemniej jednak w finalnym rozrachunku pożytek jaki one przynoszą, w pełni je rekompensują. Oszczędności uzyskane dzięki zmniejszeniu się kosztów zakupu energii już po paru latach są w stanie zwrócić koszt poniesiony na tę inwestycję. Z kolei minimalizacja śladu węglowego przemysłu i jego negatywnego wpływu na otoczenie to już zysk dla całej ludzkości.

Nasz adres:
Dalkia Polska Sp. z o.o.
ul. Złota 59
00-120 Warszawa

Tel.: +48 22 228 73 10