Kontenery na złom i gruz – niezastąpione na placach budowy

Szukasz kontenerów hakowych? Skieruj się tutaj.

Nie wszystkie śmieci mogą trafić do pojemników na surowce zmieszane albo wtórne. Dotyczy to głównie tych, które są generowane podczas różnych prac budowlanych i renowacji, a także odrzutów industrialnych. Należy je odwozić do wyznaczonego miejsca zbiórki selektywnej, gdzie będą poddane recyklingowi zgodnie z ustawą o odpadach. W rozlicznych przypadkach mogą jednakże wyniknąć komplikacje związane z magazynowaniem i przewozem śmieci. Żeby się przed nimi ustrzec, trzeba zaopatrzyć się w kontenery na odpady dostosowane do ich specyfiki.

Kontenery na śmieci – na gruz lub materiały sypkie

Najpopularniejsze kontenery otwarte są dopasowane do składowania oraz przewozu starych mebli, opakowań, gruzu i podobnych odpadów. Poza tym dostępne są też kontenery uszczelniane, które świetnie zdają egzamin przy wywozie nieczystości półpłynnych i płynnych (m.in. tych pochodzących z oczyszczalni ścieków). Szczelne spojenia są też wymagane w przypadku kontenerów na śmieci miałkie, jak trociny, wióry metalowe czy granulaty. Ich załadunek usprawnia zainstalowana fabrycznie podawarka ślimakowa. Najłatwiejsze do przewożenia są oczywiście kontenery rolkowe, zaopatrzone w system usprawniający ich przemieszczanie.

Kontenery na odpady – dla których przedsiębiorstw?

Adresatami oferty producentów kontenerów na odpady są rozmaite podmioty. Pośród nich można wymienić m.in. brygady sprzątające i zajmujące się opróżnianiem mieszkań, przedsiębiorstwa budowlane, a także wszelkiego typu zakłady produkcyjne. Na zakup kontenerów na odpady decydują się podmioty świadczące usługi wywózki gruzu i odpadów o niestandardowych gabarytach. Użyczają je one swoim klientom, a po zapełnieniu odwożą do punktu legalnego ich składowania bądź utylizacji.

Nasz adres:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]