Automatyzacja procesu windykacji – sprawdź, co potrafi robot Flobo

Tania windykacja - w tym miejscu znajdziesz pełną ofertę.

Jest mnóstwo różnych powodów, dlaczego klienci spóźniają się z opłatą za zrealizowaną usługę. Problem z nieopłaconymi należnościami dotyczy zarówno właścicieli firm, którzy świadczą usługi B2B, jak również firmy z profilem działalności ukierunkowanym na odbiorców indywidualnych.

Robot Flobo do obsługi należności z modułem automatycznej windykacji

Wierzyciel starć się dojść niespłaconych należności poprzez proces windykacji. Choć termin ten prawie każdemu źle się kojarzy, a w rzeczywistości oznacza to proces w ramach którego prowadzi się w stosunku do dłużnika szereg działań dopuszczone w aktualnych przepisach prawa. Czynności te dążą do wyegzekwowania spłaty zaległości. To tak zwana windykacja polubowna, a więc systematyczne monitowanie nieterminowego kontrahenta i ponawianie prośby o wniesienie opłaty. Gdy ta metoda windykacji pozostanie bez odzewu, kolejną możliwością jest windykacja sądowa. Jeżeli firma obsługuje kilkudziesięciu czy nawet kilkuset klientów i miesiąc w miesiąc wypisuje taką samą ilość faktur i paragonów, niebezpieczeństwo, że jakaś część opłat nie będzie wniesiona w ustalonym czasie wyraźnie wzrasta. W organizacji całego procesu księgowania przelewów pomaga robot Flobo, służący do automatycznej obsługi należności, który posiada też moduł automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja – skonfiguruj swoje harmonogramy działań

Robot Flobo nie tylko monitoruje, czy na konto wpłynął przelew od kontrahenta, ale w razie wykrycia jej braku we wskazanym terminie, rozpoczyna ona proces upominania o konieczności opłacenia faktury. Właściciel firmy korzystający z tej aplikacji może skonfigurować swoje harmonogramy czynności podejmowanych względem nieterminowych klientów, wyznaczając m.in. przerwy pomiędzy poszczególnymi wiadomościami z upomnieniem. Notyfikacja o nadciągającym terminie zapłaty za fakturę przesyłana jest z aplikacji dodatkowo przed jego wygaśnięciem do tych klientów, którzy w ciągu poprzedniego kwartału dwa razy wykonali przelew z opóźnieniem oraz tych którzy nie opłacili faktury w terminie w ostatnim miesiącu. Jeżeli upomnienia nie przyniosą efektów, kolejnymi etapami automatycznej windykacji należności podejmowanymi przez Flobo jest wystawienie noty księgowej o równowartości 40 €, a potem przekazanie zawiadomienia o dłużniku do Biura Informacji Gospodarczej. Ostatecznie, jeśli wypunktowane wyżej działania nie będą skuteczne, Flobo prześle informacje o zadłużeniu do e-sądu.

Korzystanie z aplikacji do automatycznej księgowości oraz windykacji oszczędza liczne godziny przeznaczane na kontrolowanie przychodzących przelewów, a po paru miesiącach skutkuje także znaczną poprawą terminowości u kontrahentów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]