Noty księgowe –co należy wiedzieć o rekompensacie za koszty odzyskiwania należności

nota księgowa 40 euro

Przedsiębiorcy na pewnym etapie swojej działalności zazwyczaj stykają się z kontrahentami, którzy nie opłacają przesłanych im faktur we wskazanym terminie. Jeszcze dziesięć lat temu stanowiło to znaczny problem dla przedsiębiorców. Na szczęście począwszy od 2013 roku w razie wyniknięcia opóźnień we wniesieniu opłaty prawo polskie daje możliwość wystawiania opieszałym kontrahentom not księgowych w wysokości 40 euro.

Noty księgowe na 40 euro – wystawiać od razu czy wykorzystać jako jeden z kroków procedury upominawczej?

Przepisy ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych stanowią, że wierzyciel może domagać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość takiej rekompensaty zależy od kwoty niezapłaconego świadczenia pieniężnego. Jeżeli należność jest mniejsza niż 5 tys. zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze wyższej niż ta kwota, jednak nie większej niż 50 tys. zł, wierzyciel od 2020 r. ma natomiast prawo wystawić notę na 70 euro, a kiedy wysokość niespłaconej należności przekracza 50 tys. zł – notę w wysokości 100 euro. Co istotne, taką notę można przekazać dłużnikowi od razu po wystąpieniu opóźnienia w płatności, w dodatku bez potrzeby wcześniejszego upomnienia o przekroczeniu terminu. Warto jednak wziąć pod uwagę czy wystawienie kontrahentowi bez uprzedzenia noty księgowej na 40 – bądź więcej – euro nie zburzy pielęgnowanych częstokroć przez długi okres czasu dobrych relacji partnerskich. W końcu przyczyną poślizgu we wniesienia należności za fakturę może być zwykłe przeoczenie bądź krótkotrwałe kłopoty z wypłacalnością dłużnika, a nie jego umyślny zabieg. Z tego też powodu, nota księgowa powinna być raczej jednym z kolejnych etapów procedury upominawczej.

Bezpłatny generator not księgowych znajdziesz na stronie Flobo

W chwili, kiedy przedsiębiorca ostatecznie postanawia o wystawieniu noty księgowej, zaczyna szukać informacji, jak poprawnie należy przeliczyć jej wysokość na złotówki, bowiem obowiązujące regulacje mówią o nocie w walucie euro. Informację o tym ustawodawca zawarł w przytoczonym powyżej akcie prawnym – wysokość rekompensaty w złotówkach ustala się biorąc za podstawę średni kurs euro deklarowany przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym upłynął termin płatności za świadczenie pieniężne.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do wypróbowania bezpłatnego generatora not księgowych dostępnego za darmo przez Flobo – polską aplikację do obsługi należności, która posiada również wszechstronny moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]