Twoi kontrahenci są nieterminowi? Może czas przejść na metodę kasową?

Porządna porcja wiedzy o metodzie kasowej. Zobacz koniecznie!

Osoby prowadzące działalność gospodarczą na ogół rozliczają się z fiskusem przy użyciu metody memoriałowej, według której obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług pojawia się w momencie wystawienia faktury. W takim przypadku urząd skarbowy nie patrzy na to czy na konto płatnika VAT wpłynęła należność od kontrahenta. W metodzie kasowej rozliczenie podatku VAT wynika nie prędzej niż po wpływie opłaty od kontrahenta.

Z rozliczenia metoda kasową może korzystać zdecydowana większość krajowych właścicieli firm

Nieterminowość w opłatach nie jest rzadkością. Osoby z własną działalnością gospodarczą nieraz spotykają się z sytuacją, kiedy są zmuszone kilkukrotnie przypominać kontrahentowi o zapłacie za zrealizowane usługi lub dostarczone produkty. Jeżeli to zdarza się nagminnie, nawet znakomicie działające przedsiębiorstwo może utracić płynność finansową, nie wnieść należnych podatków w ustawowym terminie i finalnie narazić się na bardzo wysokie grzywny nałożone przez urząd skarbowy. Na szczęście mali przedsiębiorcy, innymi słowy podmioty których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku nie przewyższył wraz z podatkiem 2 milionów euro, są uprawnieni do korzystania z metody kasowej zawieszając tym samym termin rozliczenia się z podatku do czasu otrzymania opłaty od kontrahenta. Z uwagi na wspomniany wyżej limit z tej metody może skorzystać większość rodzimych właścicieli firm, niemniej jednak muszą oni pamiętać, że korzystanie z tej drogi rozliczenia działa także w odwrotnym kierunku. Tym samym gdy sami mają trudności z dotrzymaniem terminów płatności, nie mogą odliczyć podatku VAT z faktury zakupowej póki nie zapłacą stosownej należności. O zamiarze skorzystania z metody kasowej należy zawiadomić urząd skarbowy dostarczając druk VAT-R. Nieodzowne jest też przejście na kwartalne rozliczenie podatku VAT i obowiązkowe sygnowanie każdej wystawionej faktury dopiskiem “metoda kasowa”.

Z jakiego powodu księgowi odradzają firmom metodę kasową?

Rozliczenie podatku od towarów i usług metodą kasową jest często odradzana mniejszym przedsiębiorcom przez obsługujące je biura rachunkowe. Przeważnie przyczyną tego jest problem z codziennym monitorowaniem otrzymywanych opłat związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa zmusza bowiem do permanentnego ich pilnowania, aby nie przekroczyć terminu rozliczenia podatku VAT. W przypadku działalności, które wystawiają co miesiąc do kilkunastu faktur nie jest to utrudnienie. Z kolei już przy kilkuset dokumentach nadzór wpłat przychodzących na rachunek firmowy może zajmować nawet 2-3 godziny dziennie. Dla takich podmiotów zalecanym rozwiązaniem, które zapewnia likwidację prawdopodobieństwa omyłek przy księgowaniu i oszczędność czasu, jest zastosowanie oprogramowania do automatycznej obsługi należności, jakim jest między innymi robot Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]