Co mają na celu badania operatorów?

Badania operatorów Bielsko Biała - skieruj się tu po dalsze informacje o tych usługach.

Kiedy mowa o badaniach psychologicznych i psychotechnicznych, zazwyczaj łączymy z nimi kierowców, ale nie tylko oni muszą je zrobić. Obowiązek ten regulacje nakładają także na operatorów dźwigów, wózków, koparek i podobnych pojazdów. Dlaczego zachodzi taka konieczność i co jest badane?

Dlaczego badania operatorów są niezbędne?

Prawo precyzyjnie wskazuje, przedstawiciele jakich zawodów muszą poddać się badaniom psychologicznym i psychotechnicznym. Są to przede wszystkim zawody, w których dobra sprawność psychofizyczna jest kluczowa dla bezpieczeństwa – samego pracownika i osób trzecich. Co więcej, jeśli chodzi o okoliczności, w których korzysta się z maszyn budowlanych i dźwigów, dość często zdarzają się wypadki, a duża część z nich spowodowana jest błędem człowieka, czyli brakiem koncentracji, kłopotami ze wzrokiem bądź zbyt powolną reakcją. Zdolności te pogarszają się wraz z wiekiem, a także z powodu pracy w uciążliwych warunkach, a praca operatora do takiej właśnie się zalicza, i to powoduje, że wykonywanie tego typu testów jest tak istotne.

Na czym polegają badania operatorów?

Testy, jakim poddaje się operatorów i kierowców, opierają się w znacznej mierze na tym samym. Sprawdza się przede wszystkim wzrok, nie tylko ogólnie, ale także jeśli chodzi o widzenie zmierzchowe oraz umiejętności wzrokowo – ruchowe, a także prędkość reakcji, poziom koncentracji i zdolność oceny odległości. Istotna jest też przerzutność uwagi. Badania robi się, odpowiadając na pytania testowe twierdząco lub przecząco, a także za pomocą specjalnej aparatury. Zazwyczaj nie zabierają one więcej czasu niż 0,5 godziny.
Jeśli chodzi o to, jak długo wyniki są ważne, to jest to zależne głównie od wieku badanego. Najczęściej są to 3-4 lata, a dla osób powyżej 50 lat – 1-2 lata.

Nasz adres:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]