Dlaczego potrzebne są badania operatorów?

Zajrzyj w to miejsce jeżeli potrzebujesz zamówić badania operatorów Bielsko Biała.

Do rozpoczęcia działalności w wielu zawodach wymagane są odpowiednie uwarunkowania psychiczne. By dowiedzieć się, czy badany je ma, wykonuje się specjalistyczne badania. By je wykonać, musimy wybrać się do przychodni psychologicznej, a na ich charakter w dużym stopniu wpływa rodzaj profesji, w której chce pracować badany. Odmienne testy przeprowadzane są wobec sędziów, inne zaś dla operatorów wózków widłowych czy maszyn. Jak łatwo się domyślić, te drugie badania są wykonywane dużo częściej. Dobrze zatem powiedzieć parę słów o tym, jak one wygląda, jakie akty prawne regulują ich specyfikę oraz jakie zdolności okazują się w ich trakcie testowane.

Reguły badań operatorów

Terminy wykonywania i rodzaj badań operatorów wózków widłowych oraz innych maszyn wykorzystywanych w fabrykach określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 1996. Według niego badania operatorów muszą być przeprowadzane co 3 lub 4 lata, z wyjątkiem kandydatów po 50 roku życia – ci mają obowiązek do wykonywania testów co dwadzieścia cztery miesiące. Warto jednak pamiętać, iż wygląd testów może zostać zmodyfikowany, jeśli wykonujący je specjalista stwierdzi, że konieczne są dodatkowe testy albo poszczególne elementy okażą się w konkretnym wypadku zbędne.

Jak przebiegają badania operatorów?

Pierwszym etapem badań operatorów jest badanie osobowości, mające najczęściej postać papierowego testu oraz test badający możliwości intelektualne. Później wykonywane są badania na szybkość reakcji, opierające się zwykle na naciśnięciu właściwego przycisku po zaświeceniu się diody oraz przetestowaniu tego, czy kandydat potrafi odpowiednio prędko zahamować. Badania operatorów to również badania możliwości percepcji przestrzeni i wzorku – te drugie najczęściej wykonywane są w ciemni oraz z wykorzystaniem stereometru.

Nasz adres:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]