Próbujesz obliczyć koszt tłumaczenia? Sprawdź, co na niego wpływa

Szukasz wiadomości o cenniku tłumaczeń z języka ukraińskiego w Krakowie? Dobrze trafiłeś!

Na skuter otwarcia się Polski na biznes z całego świata pojawił się większy popyt na usługi translatorskie. Dzień w dzień polscy tłumacze wykonują tysiące zwykłych i uwierzytelnionych tłumaczeń na mniej bądź bardziej znane języki, zarówno na zlecenie klientów biznesowych, jak i klientów indywidualnych.

Mimo, iż online nietrudno znaleźć darmowe platformy oferujące translację, długo jeszcze nie wyprą one z rynku wykwalifikowanych tłumaczy, bo skorzystanie z ich usługi jest nierzadko obowiązkowe, przykładowo gdy potrzebujemy uwierzytelnionego tłumaczenia dokumentu do sądu. W takich sytuacjach próbujemy orientacyjnie wyliczyć cenę tłumaczenia. Od czego wobec tego zależny jest koszt przekładu?

Okoliczności determinujące finalną cenę przekładu

Na to ile docelowo zapłacisz za tłumaczenie dokumentu wpływ mają następujące czynniki:
1. Język, na który bądź z którego chcemy przełożyć tekst. Przekład z popularnych języków romańskich (francuski, portugalski) albo germańskich (angielski, szwedzki) będzie zasadniczo tańszy niż translacja z rzadziej znanych przez tłumaczy języków słowiańskich (między innymi rosyjskiego, ukraińskiego, białoruskiego) bądź wschodnioazjatyckich (chińskiego, wietnamskiego).
2. Kierunek tłumaczenia. Translacja na język polski jest de facto o kilkanaście procent tańsza aniżeli przekład na język obcy.
3. Poziom skomplikowania tłumaczenia bądź poruszane w tekście zagadnienia. Translacja dysertacji medycznych, umów handlowych lub prac dyplomowych kosztuje więcej, bowiem tłumacz powinien posiadać nie tylko znajomość leksyki charakterystycznej dla danej specjalizacji, lecz również należytą wiedzę, aby poprawnie rozumieć tłumaczony tekst i nie dopuścić do popełnienia podczas przekładu niedopuszczalnych pomyłek.
4. Czas realizacji przekładu. Jak przy każdej usłudze, jeżeli zamawiamy coś “ekspresowo” musimy przygotować portfel na wyższe ceny.

Czym różni się przekład uwierzytelniony od tłumaczenia zwykłego?

Należy wspomnieć, że przekład wszelkiego rodzaju dokumentów jak przykładowo świadectwo urodzenia czy dokumenty szkolne (certyfikat uczestnictwa w kursie, dyplom ukończenia studiów), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie określa się przysięgłym, ponieważ tłumacz obowiązkowo potwierdza go stemplem ze swoim nazwiskiem oraz numerem licencji tłumacza przysięgłego, a informację o danym tłumaczeniu zapisuje w rejestrze, gdzie przypisuje mu niepowtarzalny numer identyfikacyjny, jak również oznacza czy przekład powstał z kopii, oryginału bądź odpisu. Tłumacze przysięgli z reguły posiadają sztywny cennik za przekład popularnych dokumentów tożsamości oraz świadectw, z kolei w razie konieczności zlecenia tłumaczenia uwierzytelnionego innych dokumentów, cenę usługi oblicza się od długości tekstu finalnego (nie tego, z którego tłumaczymy). W tłumaczeniu uwierzytelnionym jednostką rozliczeniową jest 1125 znaków ze spacjami, podczas gdy w przekładzie zwykłym – 1800 znaków.

Nasz adres:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]