Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego – w jakich przypadkach może pomóc?

Wszystko, czego należy dowiedzieć się o tłumaczenia rosyjski Kraków, uzyskasz na tlumaczalnia.pl/tlumaczenia-jezyk-rosyjski/.

Ostatnie lata to czas napływu do naszego kraju studentów i pracowników zza wschodniej granicy. Najwięcej jest między nimi Ukraińców oraz Rosjan. To powoduje, że wzrósł popyt na usługi oferowane przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – przede wszystkim rosyjskiego, którym posługuje się też duża część Ukraińców. Dotyczy to w szczególności tłumaczy przysięgłych, posiadających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów osobistych oraz urzędowych – a te w głównej mierze są konieczne do podjęcia pracy bądź nauki w Polsce.

W jakich przypadkach potrzebne są tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego?

Wyłącznie tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest kompetentny do tłumaczenia wszelkiego typu oficjalnych dokumentów wydanych przez urzędy z Kazachstanu, Rosji, Białorusi czy Ukrainy. Należą do nich między innymi akty zawarcia związków małżeńskich czy urodzenia, prawa jazdy oraz dowody osobiste, dyplomy potwierdzające zdobycie rozmaitych uprawnień i kwalifikacji zawodowych, a także świadectwa maturalne i ukończenia szkół. Poza tym powinno się mu zlecić tłumaczenia rejestracji pojazdów, dokumentów bankowych, wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe czy umów cywilno-prawnych i kontraktów.

Jak zostać tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego?

Duże znaczenie tłumaczonych dokumentów powoduje, że na tłumaczu przysięgłym spoczywa wysoka odpowiedzialność. Tym samym, żeby wykonywać ten zawód, trzeba uzyskać odpowiednie uprawnienia. Tłumacz przysięgły powinien skończyć studia lingwistyczne, a w następnej kolejności zdać państwowy egzamin potwierdzający jego umiejętności. Do podjęcia pracy jako tłumacz przysięgły niezbędne jest oprócz tego posiadanie obywatelstwa Unii Europejskiej i pełna zdolność prawna.

Nasz adres:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]